Jako všechny sociální jevy má i tento Identifikační a informační servis materiální základnu. Vytvořila ji pro vás firma CB-Servis Centrum.  Dvojklikem na logu firmy vstoupíte do její nabídky.  Obsahuje řadu pozoruhodností. Kromě sortimentu kvalitních palných a  chladných zbraní je to vysoce přesné a účinné střelivo firmy Lapua. Firma je schopna zajistit i obsolentní nebo speciální druhy střeliva do střeleckých veteránů.  

Úvod:
Tento program je službou jež má umožnit či usnadnit získávání a výměnu informací. Je určen entusiastům v oblasti sbírání a studia jednotných nábojů. O jeho užitečnosti nás přesvědčily desítky kontaktů jež vznikly po uveřejnění databáze ND náboje a v neposlední řadě i zájem o ni. Překvapil nás nejen počet zájemců o tuto problematiku  ale také hloubka, šíře a informovanost jejich dotazů. Svědčí to u nich o přechodu od sběratelské praxe k budování teoretické nadstavby. K tomu je třeba získávat informace a naučit se s nimi pracovat. Třídit je, srovnávat, kompilovat a v neposlední řadě také zlepšovat svoji lingvistickou úroveň. To je přesně ta situace kdy se z  koníčka stává ušlechtilá záliba obohacující osobnost. Snažili jsme se k tomu přispět svými slabými silami.

První jednotný náboj byl zkonstruován 1812. Byl to švýcarský puškař Pauli, žijící trvale ve Francii, který pomocí nábojnice vysoustružené z mosazi spojil zápalnou a výmetnou slož se střelami do celistvé funkční soustavy. Tuto soustavu bylo možné, s tehdy omračující rychlostí zhruba 10x za minutu, nabíjet do vhodně upravených palných zbraní a potažmo tyto zbraně stejnou rychlostí používat. Rozvoj takových zbraní stimulovala společenská potřeba. Ta existovala v průběhu 19. a 20. století víceméně trvale. Bylo to v souvislosti s válečnými konflikty (resp. s přípravou na ně) ve střední Evropě prvé poloviny 19.století, s občanskou válkou v USA a následným dobýváním Divokého západu, později v souvislosti s modernizací výzbroje armád bezdýmými laboracemi střeliva koncem 19.století, a s následnými  válečnými konflikty 20.století. A v neposlední řadě i s trvale vzrůstajícími nároky civilního sektoru. Konkrétně s jeho touhou provádět terčovou a loveckou střelbu stále přesněji, účinněji a na delší vzdálenosti. Společenská potřeba zbraní pochopitelně mocně stimulovala také vývoj jednotných nábojů. Proto zhruba v polovině 19.století vznikl a sílil evoluční proud nábojových forem které vykazovaly různý počet a různé stupně morfologických a funkčních odchylek. Řada z takto vzniklých nábojů nepřekročila hranici experimentálního stadia a řada z nich se objevila ve společenské praxi pouze na krátkou dobu. Nicméně některé z nich se ve společenské praxi osvědčily a byly a jsou dlouhodobě používány (např. náboje systému Flobert přežívající již více než 160 let).
Evoluční tlak téměř dvě století trvající poptávky vedl k tomu že vnikla množina jednotných nábojů zahrnující desítky tisíc forem odlišných morfologicky a funkčně. Pro studijní účely je nutné ji třídit. Jsme nevývratně přesvědčeni že základním validním kriteriem pro třídění tak nepřehledné množiny nábojů musí být upotřebitelnost ve střelecké praxi. Tedy možnost zasunout určité formy jednotného náboje do komory téže palné zbraně a tuto s plnou účinností použít. Z tohoto hlediska je nutno funkční diference považovat za málo významné. Nejčastěji jsou to pouhé laborační verze téže formy. Naproti tomu je nutné upřednostňovat, a považovat za směrodatné, především morfologické markery. Z tohoto hlediska byla pro potřeby našich programů definována kategorie nábojového individua a s ohledem na tuto zásadní kategorii jsou programy také sestaveny.

Za nábojové individuum je v nich považována  historicky fixovaná forma jednotného náboje typická tvarovými a rozměrovými charakteristikami nábojnice a průměrem (ráží) střely. 

Tím synonymní pojmy „náboj“, „kalibr“, „ráže“, atp., jež vznikly víceméně intuitivně a zpravidla jsou používány  „a promiskue“, dostávají přesně, jednoduše a jasně definovaný obsah. Tak např. z tohoto hlediska jsou nábojovými individui náboje 8x57 J a 8x57 JS lišící se průměry střel (8.06 a 8.23 mm) a ve zbrani nezaměnitelné bez zásadní újmy na její účinnosti. Obdobně jsou individualitami náboje .45 ACP a .45 HP neboť ten druhý má nábojnici o 2 mm kratší (ač je laborován stejně). A individuem naopak není náboj .45 Super, což je moderní verze náboje .45 ACP opatřená zesílenou nábojnicí, se stejnými tvarovými a rozměrovými charakteristikami jako prekursor, avšak laborovaná na poněkud vyšší výkon. A nakonec nejsou z těchto hledisek individualitami, nýbrž jsou totožné, různé historické varianty anglických Express nábojů odpovídající výrobním a laboračním možnostem své doby. Z počátku byly opatřeny zpevněnou nábojnicí vinutou z mosazného plechu, později lisovanou z mosazi. A laborovány byly černým prachem a později korditem (Nitro for B.P.). A naopak individui jsou, a nejsou s těmito formami totožné, následné verze Nitro Express jež jsou oproti nim laborované na vysoký výkon a proto nepoužitelné v původních zbraních. Ostatně u těchto forem docházelo spolu s funkčními změnami většinou i k morfologickým obměnám nábojnice či průměru střely.

Množina jednotných nábojů zahrnuje v současnosti 2500-3500 nábojových individuí. Jsou to odhady expertů jež jsme kontaktovali. Je to otevřený, průběžně expandující systém. Jednak gnoseologicky, tak jak přibývají poznatky o dosavadní množině nábojů. Zejména však dialekticky, tak jak společenská potřeba a praxe stimuluje vznik nových forem nábojů. Ročně přibývá 20-50 nábojových individuí.  Pro osamocené amatéry je velmi obtížné držet krok s tímto trendem. Naopak je to mnohem snadnější pro tak dokonalý kolektivní systém vyhledání, sběru a zpracování informací jako je Společnost pro studium nábojů ČR a Slovenský klub zberaťelov nábojov. Program byl vytvořen s podporou prezidentů obou společností (JUDr Bubák, ing.Franzen) a jejich experti vám budou radit.

Poděkování:
Existují entusiasté, a jsou to aktivní a významní členové Společnosti pro studium nábojů ČR a Slovenského klubu zberaťelov nábojov, kteří pohlíželi na naši práci jako na smysluplnou. Podpořili nás ve chvilkách slabosti a poskytli nám cenné informace, rady a připomínky. Jsou to tito gentlemani:

JUDr. Jaroslav Bubák
Ing. Ján Franzen
Ing. Vladimír Badalík
Vít Krčma
Ing. Václav Malimánek
 

 

 

 

                                                                                                               Pavel Neshyba
Tomáš Daněk

Návrat na úvodní stránku